2020–2022 m.: Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis


Kampanijos ištekliai

Per šią saugių darbo vietų kampaniją paskelbta įvairi medžiaga ir ištekliai. Daugelis jų prieinami 25 kalbomis.

Galite naudotis gausia reklamine medžiaga, įskaitant kampanijos vadovą, lankstinukus, garso ir vaizdo medžiagą ir kampanijos temos pristatymus.

Ataskaitose, politikos apžvalgose ir informaciniuose biuleteniuose pristatomi naujausi tyrimai, kviečiama susipažinti su išsamesne informacija ir įsigilinti į tam tikrą temą.

Susipažinkite su mūsų politikos iniciatyvomis ir geros praktikos pavyzdžiais, sužinokite, kaip kiti padeda skatinti gerą darbuotojų saugą ir sveikatą.