Apie temą


Kaip valdyti pavojingas medžiagas?

Siekiant darbo vietose visoje Europoje išvengti pavojingų medžiagų sukeliamų sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir mirties, būtina sukurti prevencijos kultūrą. Kiekvienas dalyvaujantis turi žinoti apie riziką ir būti įsipareigojęs ją valdyti arba užkirsti jai kelią.

  • Informuotumo didinimas. Tai labai svarbu. Kiekvienas dirbantis asmuo turi žinoti apie pavojingas medžiagas, jų keliamą riziką ir kaip ją sumažinti arba pašalinti.
  • Rizikos vertinimas. Tai pirmas prevencijos žingsnis. Dalyvauti turėtų darbdaviai, vadovai ir darbuotojai. Pavojingų medžiagų keliama rizika dažnai būna sudėtinga, todėl ją nustatant reikia atsižvelgti į daug veiksnių. Rizikos vertinimai turi būti nuolat atnaujinami, nes keičiantis darbo aplinkai, kinta ir galimybė patirti pavojingų medžiagų poveikį.
  • Teisės aktaiJuose numatyta darbdavių teisinė atsakomybė apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų. Darbdaviai turėtų gerai išmanyti tuos teisės aktus, kuriuose numatyta ir prevencijos priemonių hierarchija.
  • Praktinės priemonės ir rekomendacijosJos padeda įmonėms valdyti pavojingas medžiagas praktiškai. Daug tokių priemonių ir gerosios patirties pavyzdžių galima rasti saugių darbo vietų kampanijos svetainėje.