Apie temą


Kas turi dalyvauti skatinant tvarų profesinį gyvenimą?

Savaitės renginių tikslas – užtikrinti, kad visi – darbdaviai, vadovai ir darbuotojai – bendromis jėgomis stengtųsi kurti visiems saugią ir sveiką darbo aplinką.

Vadovai turėtų leisti darbuotojams kelti klausimus ir skatinti ieškoti sprendimo būdų. Geras vadovas įkvepia ir motyvuoja darbuotojus, žino jų privalumus ir trūkumus, skatina juos siekti bendrų tikslų. Palanki aplinka, kurioje vyrauja aukšta moralė, o vyresni ir jaunesni įmonės darbuotojai tinkamai bendradarbiauja ir bendrauja, yra gyvybiškai svarbi.

Dalydamiesi savo žiniomis apie darbo vietą su darbdaviais ir vadovais, darbuotojai gali padėti nustatyti problemas ir rasti bei įgyvendinti sprendimus. Sėkmingas rizikos valdymas iš esmės priklauso nuo konsultacijų su darbuotojais, kurios padeda kurti pasitikėjimu ir pagarba pagrįstą aplinką.

Už žmogiškųjų išteklių valdymą ir darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) atsakingų darbuotojų bendradarbiavimas yra ypač svarbus, kai kalbama apie darbo jėgos senėjimo ir darbo jėgos įvairovės keliamus iššūkius. Žmogiškųjų išteklių politika, pvz., darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas, darbo laikas, mokymasis visą gyvenimą ir karjeros planavimas, turi didelį poveikį saugai ir sveikatai. Todėl labai svarbu, kad žmogiškųjų išteklių politika padėtų remti visų amžiaus grupių DSS valdymą, atsižvelgiant į kiekvienos iš tų grupių ypatybes, poreikius ir motyvaciją.