2020–2022 m.: Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis


Partneriai

Susipažinkite su šioje kampanijoje dalyvavusiais oficialiais kampanijos partneriais ir žiniasklaidos partneriais.

Oficialūs kampanijos partneriai

Įgyvendinti saugių darbo vietų kampanijas mums padeda privačiojo ir viešojo sektorių įmonės ir asociacijos. Kampanijos partneriai įvairiais veiksmais, įskaitant konferencijas, seminarus ir mokymo kursus, padeda skleisti informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos svarbą. Bendradarbiavimas su didelėmis organizacijomis gali būti ypač veiksmingas, nes tai reiškia, kad per didelių organizacijų tiekimo grandines su mūsų skleidžiama informacija gali susipažinti mažosios ir vidutinės įmonės.
Žiūrėti visą sąrašą

Žiniasklaidos partneriai

Mūsų žiniasklaidos partneriai padeda mums didinti informuotumą apie kampanijos temas naudodamiesi įvairiais kanalais kampanijai reklamuoti ir populiarinti. Tai patyrę europinių, nacionalinių ir regioninių žiniasklaidos priemonių žurnalistai ir leidinių redaktoriai, norintys skatinti darbuotojų saugą ir sveikatą.
Žiūrėti visą sąrašą

Ryšių punktai

Daugiau kaip 30 šalių ryšių punktai koordinuoja ir platina agentūros rengiamą informaciją savo šalyse ir teikia grįžtamąją informaciją ir rekomendacijas. Paprastai toks ryšių punktas savo šalyje yra vadovaujanti DSS organizacija – oficialus agentūros atstovas nacionaliniu lygmeniu. Jie padeda plėtoti agentūros informacines paslaugas ir kampanijos veiklą. Ryšių punktai įsteigti ne tik ES valstybėse narėse, bet ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalyse, ES šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse.
Kontaktiniai duomenys

EEN tinklas

Europos įmonių tinklas (angl. EEN) yra Europos Komisijos valdomas tinklas ir pagrindinė ES augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo strategijos priemonė. Beveik 600 verslo paramos organizacijų iš 50 šalių vienijantis EEN padeda mažoms įmonėms pasinaudoti analogų neturinčiomis ES bendrosios rinkos galimybėmis.

Saugių darbo vietų kampanija yra svarbi agentūros ir EEN bendradarbiavimo dalis, o EEN paskirti DSS ambasadoriai aktyviai dalyvauja skatinant šį bendradarbiavimą.
Kontaktiniai duomenys