Apie temą


Kampanijos įkvėpimo šaltinis

2013–2015 m. EU-OSHA įgyvendino Europos bandomąjį projektą „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“. Įgyvendinant projektą buvo nagrinėjama esama politika ir strategija, kuria ketinama spręsti demografinius pokyčius, o projektu buvo siekiama skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi ir padėti rengti būsimą politiką, kuri atitiktų senėjančios visuomenės poreikius. Parengtos įvairios ataskaitos toliau nurodytomis temomis:

  • darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) ir senėjimas;
  • reabilitacija;
  • darbo jėgos senėjimo klausimams skirtų politikos priemonių, programų ir strategijų analizė;
  • galutinė projekto ataskaita.

Su ataskaitomis galima susipažinti čia.