Apie temą


Įmonės atvejis

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai daro poveikį asmenų darbingumui, todėl lemia dideles išlaidas įmonėms ir ekonomikai.

  • Nebuvimas darbe. Nebuvimas darbe dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų sudaro didelę ES valstybėse narėse prarandamų darbo dienų dalį. Be to, raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų turintys darbuotojai išlieka nedarbingi ilgesnį laiką.
  • Darbas sergant. Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimo keliamas skausmas, tikėtina, darys poveikį dirbančio žmogaus darbo rezultatams ir našumui.
  • Ankstyvas arba priverstinis išėjimas į pensiją. Darbuotojams, kuriems nustatyti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai, gali tekti visiškai atsisakyti darbo, be to, jiems labiau būdinga manyti, kad jie negalės dirbti to paties darbo iki 60-ųjų gyvenimo metų nei tokių sutrikimų neturintiems darbuotojams.

Turint omenyje, kad raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai yra labai dažnas negalavimas, verslui naudinga investuoti į prevencines priemones, padedančias užkirsti kelią šiems sutrikimams. Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai yra valdomi ir jų galima išvengti, todėl su šiais sutrikimais susijusias išlaidas galima sumažinti. Jeigu asmeniui vis dėlto pasireiškia raumenų ir kaulų sistemos sutrikimas, imantis paprastų priemonių, pavyzdžiui, teikiant profesionalią pagalbą ir pritaikant darbo aplinką, vos tik atsiranda simptomų, tikimybė, kad jo ilgą laiką nebus darbe, gerokai sumažėja.

Tokios prevencijos ir ankstyvos intervencijos priemonės gali sumažinti nebuvimo darbe dienų skaičių, padidinti našumą ir padėti įmonėms, taip pat nacionalinėms sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės sistemoms, realiai sutaupyti lėšų. Tai rodo įgyvendinant kampaniją „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ pateikiami įrodymai ir pavyzdžiai, taip pat nuorodos į išteklius, kurie gali padėti įmonėms spręsti su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusius klausimus kasdien rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata.