Apie temą


Kodėl taip svarbu darbo vietoje valdyti pavojingas medžiagas?

Pernelyg daug darbuotojų visoje Europoje patiria pavojingų medžiagų poveikį.

Pavojingos medžiagos sukelia didelę dalį profesinių ligų, kurios neigiamai veikia darbuotojų gyvenimo kokybę ir gebėjimą dirbti, o kai kuriais atvejais gali būti mirtinos. Dėl to ir dėl pavojingų medžiagų sukeltų nelaimingų atsitikimų darbe įmonės patiria daug išlaidų.

Nepaisant to, apskritai trūksta informacijos apie pavojingų medžiagų pobūdį, gausą darbo vietoje ir jų keliamą grėsmę; mažinant darbuotojų patiriamą pavojingų medžiagų poveikį per pastaruosius metus padaryta labai mažai pažangos arba visai jos nepadaryta. Iš Europos darbo sąlygų tyrimo matyti, kad nuo 2000 m. nepakito darbuotojų, nurodančių, kad jie bent ketvirtadalį savo darbo laiko patiria cheminių medžiagų poveikį, procentinė dalis ir ji vis dar yra apie 17 proc.

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei įmonės ir visuomenės ekonominę sėkmę, būtina pašalinti arba bent jau veiksmingai valdyti patiriamą pavojingų medžiagų poveikį darbo vietoje.