Apie temą


Kaip spręsti šiuos klausimus?

MRaumenų ir kaulų sistemos sutrikimų galima išvengti ir juos galima valdyti. Sprendžiant šią problemą labai svarbu laikytis integruoto požiūrio, grindžiamo DSS pagrindų direktyva, ir skatinti prevencijos kultūrą, kurią puoselėtų ir darbdaviai, ir darbuotojai.

  • Rizikos darbo vietoje vertinimas. Tai labai svarbus procesas siekiant užtikrinti, kad prevencija būtų sėkminga, ir jis turėtų apimti prevencinių ir apsaugos priemonių rengimą, vertinimą ir įgyvendinimą. Rizikos vertinimo procesą reikėtų reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti.
  • Prevencinių priemonių rizikos veiksniams pašalinti ir (arba) kontroliuoti derinimas.Tai turėtų būti svarbiausias bet kurios darbo vietos prioritetas. Kadangi raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus sukelia daug įvairių veiksnių, geriausia laikytis kompleksinio požiūrio, pavyzdžiui, imtis veiksmų, susijusių su darbo vieta (pvz., ergonomika), darbo organizavimu (pvz., sudaryti galimybę daryti pertraukas), psichosocialiniais veiksniais (pvz., leisti darbuotojams patiems nustatyti savo darbo tempą) ir darbuotojais (pvz., mokyti taisyklingos laikysenos).
  • Darbuotojų dalyvavimo skatinimas. Darbuotojai turėtų dalyvauti nustatant raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų riziką ir prevencines priemones, kad padėtų įmonėms parengti išsamią raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų valdymo tvarką. Norint palengvinti grupės diskusijas darbo vietoje arba per mokymo kursus, galima naudoti EU-OSHA siūlomasfrazes, padedančias užmegzti pokalbį apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus darbo vietoje..

Įgyvendindami kampaniją „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ sukūrėme praktinių priemonių, gairių ir gerosios praktikos pavyzdžių duomenų bazę, padėsiančią skatinti darbuotojų dalyvavimą ir užtikrinti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų valdymą darbo vietose. Kita naudinga kampanijos medžiaga ir leidiniai pateikiami dalyje Priemonių ir leidinių skiltyje.