Apie temą


Kokia klausimo esmė?

Darbuotojai patiria pavojingų medžiagų poveikį daugelyje darbo vietų Europoje. Pavojingų medžiagų poveikis patiriamas dažniau, nei daugeliui žmonių atrodo, ir beveik visose darbo vietose. Dėl to kyla labai svarbių saugos ir sveikatos problemų.

Pavojinga medžiaga – bet kuri kietoji medžiaga, skystis ar dujos, dėl kurių gali kilti pavojus darbuotojų saugai arba sveikatai. Poveikis gali pasireikšti įkvėpus, prisilietus arba nurijus.

Pavojingų medžiagų darbo vietoje poveikis siejamas su ūmiais ir ilgalaikiais sveikatos sutrikimais, įskaitant:

  • kvėpavimo takų ligas (pvz., astmą, rinitą, asbestozę ir silikozę);
  • žalą vidaus organams, įskaitant smegenis ir nervų sistemą;
  • odos dirginimą ir ligas;
  • profesinį vėžį (pvz., leukemiją, plaučių vėžį, mezoteliomą ir nosies ertmės vėžį).

Be to, darbuotojams pavojingos medžiagos gali sukelti gaisro, sprogimo, ūmaus apsinuodijimo ir užtroškimo pavojų.

Atlikus antrąją EU-OSHA Europos įmonių apklausą apie naują ir kylančią riziką paaiškėjo, kad pavojingos medžiagos labiau paplitusios tam tikruose sektoriuose, pvz., žemės ūkio, gamybos ir statybos.

Vis dėlto pavojingų medžiagų poveikį gali patirti visų sektorių darbuotojai. Iš tiesų 38 proc. visų įmonių Europoje pranešama apie galimas pavojingas chemines arba biologines medžiagas darbo vietoje. Todėl labai svarbu nustatyti ir valdyti riziką.