2018–2019 m. „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“


Kampanijos ištekliai

Siekiant skatinti spręsti šį klausimą ir padėti įmonėms nustatyti ir veiksmingai valdyti riziką, parengta keletas praktinių priemonių ir informacinė medžiaga. Kampanijos metu visoje Europoje buvo platinama medžiaga apie ją. Dauguma leidinių, įskaitant kampanijos vadovą, buvo parengti 25 kalbomis. Pagrindinės priemonės – interaktyvi pavojingų medžiagų e. priemonė, kurioje pateikiama bendra informacija ir individualūs praktiniai patarimai dėl ženklinimo, teisinių reikalavimų ir prevencijos priemonių, ir duomenų bazė, kurioje pateikiama per 1 000 priemonių pavojingoms medžiagoms valdyti.