Apie temą


Pavojingų medžiagų valdymas verslo požiūriu

Galima aiškiai įvardyti, kaip investavimas į darbuotojų saugą ir sveikatą naudingas verslo požiūriu – įmonės, pasiryžusios sukurti prevencijos kultūrą, pasitelkdamos lyderystę ir skirdamos reikiamus išteklius, ilgainiui gauna iš to naudą.

Prastai darbo vietoje valdomos pavojingos medžiagos ne tik kelia nereikalingą riziką darbuotojams, bet dėl jų patiriamos didelės tiesioginės įmonių ir sveikatos sistemų išlaidos. Pavyzdžiui, kancerogenų poveikis darbo vietoje kasmet Europai kainuoja apytikriai 2,4 mlrd. EUR. Kiekvienas darbuotojo, kurio sveikatai neigiamos įtakos turėjo darbe patirtas pavojingų medžiagų poveikis, prašymas atlyginti žalą taip pat gali kainuoti šimtus tūkstančių eurų.

Investuojant į darbuotojų saugą ir sveikatą tokių išlaidų išvengiama, o įmonėse taip pat:

  • padidėja darbuotojų našumas ir motyvacija;
  • sumažėja nebuvimo darbe dėl ligos atvejų ir dėl darbuotojo sveikatos sutrikimų patiriamos išlaidos;
  • sumažėja darbuotojų kaita.

Dėl to įmonės tampa konkurencingesnės ir sėkmingesnės – tai, ko siekia kiekviena įmonė.