Apie temą


Kodėl vyresnių darbuotojų sveikatingumas yra toks svarbus?

Kliūčių tvariam profesiniam gyvenimui šalinimas gali būti labai naudingas darbuotojams ir darbdaviams. Taikant gerą darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymo praktiką, galima užtikrinti geresnę visų darbuotojų – nuo darbo rinkos naujokų iki priešpensinio amžiaus darbuotojų – sveikatą.

Ketvirtadalis darbuotojų teigia, kad darbas kenkia jų sveikatai ir kad jie negalėtų dirbti to paties darbo būdami 60 metų. Vis dėlto DSS riziką galima pašalinti ir taip sukurti visiems saugesnę, sveikesnę ir sąžiningesnę darbo aplinką.

Galiausiai iššūkiai, kurių kyla dėl demografinių pokyčių, įmonėms ir organizacijoms gali lemti įvairių problemų, pavyzdžiui, gali apskritai pradėti trūkti darbo jėgos, trūkti kvalifikuotų darbuotojų ir kilti našumo bei neatvykimo į darbą problemų. Vis dėlto, vykdydami savo teisinius įsipareigojimus ir skatindami laikytis sveikos darbo praktikos visų amžiaus grupių darbuotojų atžvilgiu, darbdaviai gali tikėtis sumažinti darbuotojų kaitą ir padidinti našumą.