Juhtumiuuringud


Digitaalsete tööplatvormide kaudu korraldatavate kaugprogrammeerimisteenuste tööohutuse ja töötervishoiu riskid

Programmeerijad täidavad selliseid ülesandeid nagu koodi kirjutamine ja testimine, mis hõlmab kontoritööd ja suurt arvutikasutust. Töötamisel puutuvad nad kokku mitme füüsilise ja psühholoogilise tervise- ja ohutusriskiga. Need riskid võivad olla kaugtööl suuremad.

See juhtumiuuring käsitleb digitaalsete tööplatvormide kaudu pakutavat kaugprogrammeerimist. Uuritakse tööohutuse ja töötervishoiu riske, mida see tööliik tekitab platvormitöötajatele.

Samuti uuritakse, kuidas selliseid riske ennetatakse ja juhitakse, rõhutades platvormide tavasid ja tegevusi. Juhtumiuuringus on ka vestlused töötajatega ja platvormide esindajatega.

Download pdf icon in: