Väljaanne


Platvormitöö tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande sektoris: mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektor on tavaliselt olnud andmestamise ja digitaliseerimise suundumuste esirinnas. Tehnoloogilised ja ühiskondlikud muutused, mida kiirendas COVID-19 pandeemia, mõjutavad peale sektori töötajate ka hooldusteenuste taskukohasust ja kvaliteeti.

Dokument pakub tõendeid tööohutuse ja töötervishoiu riskide ja võimaluste kohta sektoris ning selle järelduste eesmärk on aidata poliitikakujundajatel ja platvormidel käsitleda ja hallata töötajate vajadusi ning tugevdada tervishoiusüsteeme kogu ELis.

Download pdf icon in: