Prioriteetsed valdkonnad


Kaug- ja hübriidtöö

on lahendus, kus töötaja töötab väljaspool tööandja ruume (sh kodunt), kasutades digitehnoloogiat, näiteks personaalarvutit, nutitelefoni, sülearvutit, tarkvarapaketti ja Internetti. Kui kaugtöö on kombineeritud töötamisega tööandja ruumides, nimetatakse seda hübriidtööks.

Kaugtöötajad saavad töötada autonoomsema ja paindlikuma töögraafiku alusel, kuid see võib tekitada teatud probleeme. Esiteks võivad psühhosotsiaalsed riskid (mis tulenevad sotsiaalsest eraldatusest, töö intensiivistumisest, korrapäratust tööajast ning era- ja tööelu ebatasakaalust) põhjustada stressi ja psüühikahäireid. Teiseks suurendab pikaajaline istumine luu- ja lihaskonna vaevuste, näiteks alaseljavalu riski.

Kuigi tööandjatel ei ole lihtne teha tavapäraseid tervise- ja ohutusriskide hindamisi töötaja kodus, on riskihindamine vajalikum kui kunagi varem. Seetõttu on oluline suurendada meie teadmisi kaugtööga seotud töötervishoiu ja -ohutuse tavadest ja praktilistest vahenditest.

Lisateave kaug- ja hübriidtööga seotud riskitegurite ning nende ennetamise või minimeerimise viiside kohta.