Väljaanne


Platvormitöö ning selle mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Tutvuge nende slaididega, et mõista platvormitööga seotud mõisteid.

Uurige fakte ja arvandmeid, sh demograafilised andmed, tööjõu mitmekesisus, levinumad sektorid ja liigid. Tutvuge selle digitaalse töövormi võimalustega ning kaasnevate tööohutuse ja töötervishoiu riskide ja probleemidega. 

Esitluses kirjeldatakse ka poliitikameetmeid ja algatusi ohutu ja tervisliku platvormitöö saavutamiseks ning esitatakse põhijäreldused platvormitöö mõju kohta töö tulevikule.

Download PDF file in: