Prioriteetsed valdkonnad


Nutikad digisüsteemid

Andurite kasutamine tähendab suurt muutust töökoha ohutuses. kaitsevad töötajaid, säilitades ja suurendades tööohutust potentsiaalselt ohtlikes tööstusharudes. Näiteks , , mis suudavad tuvastada füüsilise, lihase- ja vaimse väsimuse varajasi märke, samuti mobiilsed või paiksed süsteemid, mis tuvastavad ohte andurite või kaameratega.

Kuigi need tehnoloogiad on kavandatud parendama tööohutust ja töötervishoidu, tekitavad need ka probleeme ja riske. Näiteks võivad töötajad tunda, et nad kaotavad kontrolli täidetavate ülesannete üle, ja muutuda liiga sõltuvaks tehnoloogiast. Liigne tuginemine tehnoloogiale võib põhjustada vigu ja suurendada tööõnnetuste riski. Samuti on võimalik, et digisüsteemide kaudu kogutud andmed on ebatäpsed, piiratud või isegi kallutatud. Lisaks koguvad need süsteemid väga tundlikke isikuandmeid, mida võidakse kuritarvitada töötajate seireks ja järelevalveks.

Kõigi nende küsimuste lahendamiseks on oluline konsulteerida töötajate ja nende esindajatega igas etapis – kavandamisest rakendamiseni.

Lisateave on meie kampaaniamaterjalides.