Prioriteetsed valdkonnad


Tööülesannete automatiseerimine

Tööturule on tulnud tehisintellekti robotsüsteemide uus põlvkond, mis aitab töötajaid, võttes üle rutiinsed ja korduvad ülesanded. Neid saab kasutada ka suure riskiga ja keerukate tööülesannete täitmiseks. Kui robootika täidab ülesandeid, mida inimesed ei saa, ei tohi või ei taha teha, aitab see ennetada töötajate kahjustamist. Samuti annab see töötajatele aega omandada uusi oskusi ja teha loovamat tööd.

Samas toob digitehnoloogia kasutamine ülesannete automatiseerimiseks kaasa ka mitmeid riske ja probleeme, näiteks inimesele omase olukorrateadlikkuse kaotamine, liigne tuginemine automaatsüsteemidele või töötajate erioskuste võimalik kadumine. Töötajad võivad tajuda iseseisvuse kaotust, karta töökoha kaotust ja kaotada usalduse süsteemi vastu. Teine ülesanne on vajadus ümberõppe järele, mis hõlmab töötajate koolitust uue robottehnoloogia kasutamiseks, vältides samal ajal olulise kvalifikatsiooni kadumist.

Neid tegureid arvesse võttes tuleks ülesannete automatiseerimiseks tehisintellektil põhinevate robotsüsteemide kasutuselevõtmisel lähtuda inimjuhitavuse põhimõttest. Nii võimaldatakse töötajatel kasutada automatiseerimist enda kasuks, samal ajal juhtides tööprotsessi.

Lisateave on meie kampaaniamaterjalides.