Prioriteetsed valdkonnad


Tehisintellektipõhine töötajahaldus

Edukad juhid püüavad tagada tootlikkust, motiveerida töötajaid ja luua positiivset õhkkonda. Juhte võivad aidata tehisintellekt ja algoritmipõhised süsteemid, automatiseerides juhtimisülesandeid töökohal. See võib optimeerida töökorraldust nii tööandjate kui ka töötajate jaoks. Näiteks võivad algoritmid prognoosida nõudlust klientidelt ja vahetusi saab kavandada nii, et need vastaksid töötajate nõuetele ja väldiksid töötajate puuduse negatiivset mõju. Algoritmipõhise juhtimisega saab ka määrata töötajatele ülesandeid, lähtudes nende võimetest ja oskustest.

Samas tuleb arvesse võtta mitmeid psühhosotsiaalseid riske. Kõige tavalisem kaebus on see, et töötajad tunnevad end vähem iseseisvana, sest nende otsustusvõime on piiratud. Nad tunnevad, et nad ei juhi enam oma tööd. Lisaks tunnevad nad survet töötada kiiremini, mis põhjustab tööstressi, terviseprobleeme ja õnnetusi.

Et tagada tehisintellektipõhiste töötajate juhtimise süsteemide positiivne mõju, on oluline töötajate usalduse suurendamiseks teha nendega koostööd. Kõigepealt konsulteeritakse töötajatega ja võimaldatakse neil osaleda algoritmipõhiste juhtimissüsteemide kavandamisel ja rakendamisel. Väga oluline on läbipaistvus.

Kampaaniamaterjalid selle kohta, kuidas kasutada tehisintellektipõhiseid töötajate juhtimise süsteeme kõige paremini.