Juhtumiuuringud


Digitaalsete tööplatvormide kaudu korraldatavate kulleriteenuste tööohutuse ja töötervishoiu riskid

Postipakkide kohaleviimist (kulleriteenuseid) korraldatakse üha rohkem digitaalsete tööplatvormide kaudu. See tekitab kulleritele uusi ohutuse ja tervishoiu probleeme. Pakkide kohaleviimise platvormi töötajad ei tea tavaliselt oma tulevasi tööülesandeid, nende kestust ja asukohta. Suurenenud on ka alltöövõtt ja ebatüüpiline töökorraldus. 

Juhtumiuuring käsitleb pakkide kohaleviimist platvormimajanduses, uurides digitaalse tööplatvormi kaudu toimuvate kulleriteenuste tööohutuse ja töötervishoiu riske.

Uuritakse ka tööohutuse ja töötervishoiu riskide ennetamist ja juhtimist. See rõhutab ka pakkide kohaleviimise suurenevat tähtsust ja seda, et sellele tegevusalale pööratakse palju vähem tähelepanu kui toidu kohaleviimisele ja reisijateveole.

Download pdf icon in: