Juhtumiuuringud


Digitaalsete tööplatvormide kaudu pakutavate digisisu toimetamise teenuste tööohutuse ja töötervishoiu riskid

Digitaalsete tööplatvormide kaudu pakutav veebisisu toimetamine on stressirohke, emotsionaalselt ja füüsiliselt nõudlik ning võib põhjustada luu- ja lihaskonna vaevusi. Digitaalsed tööplatvormid ei käsitle selliseid raskeid tööohutuse ja töötervishoiu riske või teevad seda vähe.

Juhtumiuuring käsitleb selle üsna uue tööliigi tööohutuse ja töötervishoiu riske platvormitöötajale. Selles uuritakse ka, kuidas selliseid riske ennetatakse ja juhitakse, rõhutades platvormide tavasid ja tegevusi.

Download pdf icon in: