Juhtumiuuringud


Töö- ja sotsiaalkindlustusinspektsioonide tegevused töötervishoiu ja tööohutuse parandamiseks platvormitööga seoses

kujutab endast väljakutseid tööalastele ning töötervishoiu ja tööohutuse määrustele ning nende järelevalvele ja täitmise tagamisele. Need mõjutavad platvormitöötajate staatuse ning töötingimustega seoses tööinspektsioone ja sotsiaalkindlustusinspektsioone ning platvormitöötajaid.

Selles juhtuuringus on esitatud ülevaade tööinspektsioonide ja sotsiaalkindlustusinspektsioonide rollidest ja tegevustest, mis puudutab töötervishoidu ja tööohutust seoses digiplatvormitööga. Belgia, Hispaania ja Poola järelevalvetalituste algatuste lähemal vaatlusel kirjeldatakse aruandes kogemusi, kuidas võtta õppust neist probleemidest, millega talitused kokku puutusid, ning välja töötatud strateegiaid nendega toime tulemiseks.

Arutatakse mõju poliitikale, rõhutades peamisi põhiküsimustega seotud punkte, mis jäävad püsima, näiteks platvormitöötajate ebaselge tööalane staatus. Koordineeritud tegevuste, teadlikkuse suurendamise ja suutlikkuse arendamise tähtsus ning inspektorite koolitamine on osa headest tavadest, millest liikmesriigid saaksid juhinduda.

Download pdf icon in: