Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Χαρτογράφηση των πόρων σας

Οι εκστρατείες χρειάζονται αναπόφευκτα χρόνο και χρήμα. Έχετε αρκετά και από τα δύο ώστε να μπορείτε να είστε αντάξιοι του θέματος που θέλετε να προωθήσετε;

Διενέργεια αποτελεσματικής εκστρατείας σημαίνει να μπορείτε να επωφεληθείτε στο έπακρο από υφιστάμενους πόρους. Σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται:

  • πιθανοί εταίροι και «σύμμαχοι»
  • οικονομικά μέσα (προϋπολογισμός)
  • υφιστάμενα εργαλεία διανομής/επικοινωνίας
  • διαθέσιμοι εσωτερικοί πόροι.

Σκεφτείτε προσεκτικά τους πόρους που έχετε ήδη στη διάθεσή σας και τον βέλτιστο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε στην εκστρατεία σας. Βεβαίως, ο προϋπολογισμός που διαθέτετε θα καθορίσει επίσης το εύρος και το πεδίο της εκστρατείας σας.

Mapping your resources