Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εταίροι και δικτύωση

Η φήμη είναι πάντοτε αποτελεσματικό εργαλείο. Ως εκ τούτου, η συνεργασία με ευυπόληπτους εταίρους και «συμμάχους» μπορεί να σας βοηθήσει να διαδώσετε το μήνυμα της εκστρατείας σας ακόμα πιο μακριά.

Σκεφτείτε τους οργανισμούς/τις επιχειρήσεις που είναι μέρος των δικτύων σας ή με τους οποίους έχετε ήδη συνεργαστεί:

  • Διαθέτουν εμπειρία επί του συγκεκριμένου ζητήματος ΕΑΥ που προσπαθείτε να προωθήσετε;
  • Έχουν διοργανώσει παρόμοια εκστρατεία στο παρελθόν;
  • Έχουν διαύλους επικοινωνίας που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να μεταφέρετε το μήνυμά σας;

Πέραν των διαύλων επικοινωνίας τους, μπορούν ενδεχομένως να μοιραστούν μαζί σας υλικό επικοινωνίας που εσείς θα μπορούσατε να επαναχρησιμοποιήσετε ή και διδάγματα που εκείνοι έχουν αποκομίσει από τη διοργάνωση εκστρατειών για το ίδιο θέμα.

Partners and networking