Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Κατάρτιση σχεδίου

Ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή της εκστρατείας σας θα σας δώσει τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε σε όλα τα αναγκαία βήματα.

  • Προσδιορίστε έναν μετρήσιμο στόχο.

- Παράδειγμα: «Μείωση των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με το στρες σε τηλεφωνικά κέντρα κατά 10 % για τα επόμενα τρία χρόνια».

  • Επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους.

- Παράδειγμα: διευθυντές προσωπικού σε μεγάλες εταιρείες ή ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  • Αναπτύξτε ένα σαφές μήνυμα.

- Το μήνυμα αυτό θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο κοινό στο οποίο απευθύνεστε και, ιδανικά, να περιλαμβάνει συστάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Παράδειγμα: «Η έρευνα έχει δείξει ότι τα τηλεφωνικά κέντρα μπορούν να μειώσουν τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το στρες ακολουθώντας τρία βασικά βήματα».

  • Προσδιορίστε τα καταλληλότερα μέσα προκειμένου να προσεγγίσετε το κοινό που σας ενδιαφέρει.

Σκεφτείτε εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε π.χ. διαφημίσεις, απευθείας επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, αφίσες, σεμινάρια ή επισκέψεις.

  • Συμφωνήστε έναν προϋπολογισμό.

- Συμπεριλάβετε ένα επιπλέον ποσό, π.χ. το 10 %, για απρόσμενες συμπληρωματικές δαπάνες.

  • Βρείτε μια καλή ημερομηνία έναρξης.

- Αποφύγετε μεγάλες εορταστικές περιόδους, όπως π.χ. το διάστημα πριν από τα Χριστούγεννα, και προσπαθήστε να συνδέσετε την εκστρατεία σας με κάποιο επίκαιρο γεγονός ή περίοδο, ώστε να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη απήχηση.

  • Αξιολογήστε την εκστρατεία σας.

- Μάθετε από την εμπειρία σας, ώστε η επόμενη εκστρατεία σας να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο.

    Putting a plan togeth