Om emnet


Hvorfor er det så vigtigt?

Trods indsatsen for at forebygge står muskel- og skeletbesvær fortsat øverst på listen over arbejdsrelaterede helbredsproblemer i Europa, og det optræder ofte sammen med andre helbredsproblemer. Dette forringer uundgåeligt den enkeltes livskvalitet og arbejdsevne, til skade for virksomhederne og økonomien.

Fravær som følge af muskel- og skeletbesvær tegner sig for en stor del af de tabte arbejdsdage i EU. Arbejdstagere med muskel- og skeletbesvær har også i gennemsnit længere fraværsperioder end dem, der ikke har helbredsproblemer.

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er en af de hyppigste årsager til funktionsnedsættelse og sygefravær og er også den hyppigst anerkendte erhvervssygdom i lande som Frankrig, Italien, Letland og Spanien.

En tredjedel af arbejdstagerne med muskel- og skeletbesvær og et andet helbredsproblem mener, at de vil være ude af stand til at fortsætte med at arbejde til de er 60 år.

Desuden medfører muskel- og skeletbesvær, at arbejdstagerne er mindre produktive på arbejdet og har større fremmøde trods sygdom end dem, der ikke har helbredsproblemer.

Dette har store økonomiske konsekvenser. De direkte omkostninger til arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær omfatter dels ressourcer til sundhedsvæsen (diagnosticering og behandling samt rehabilitering) og lægemidler, dels kompensation af arbejdstagerne. De indirekte omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med afbrydelser i holdarbejde, fald i produktivitet, produktionsforsinkelser, afløsning af syge medarbejdere (herunder oplæring af nye medarbejdere) og omkostninger i forbindelse med sygefravær/fremmøde trods sygdom. Disse indirekte omkostninger vurderes at være flere gange større end de direkte omkostninger for virksomhederne.

Derfor er det afgørende, at arbejdsgiverne bliver opmærksomme på problemet og tilbydes støtte og vejledning vedrørende forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær.