2016-17: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre


Kampagneresumé

Kampagnen for 2016-17, "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre", var rettet mod at fremme bæredygtigt arbejde — dvs. sikre og sunde arbejdsvilkår lige fra begyndelsen af arbejdslivet — for at forebygge helbredsproblemer og sætte folk i stand til at arbejde længere. Dette bliver mere og mere afgørende, efterhånden som Europas arbejdsstyrke ældes, og pensionsalderen hæves.

Kampagnen tiltrak et rekordstort antal partnere, som fremmede og formidlede kampagnematerialerne aktivt i deres omfattende netværk, og som var værter eller deltagere ved hundredvis af events om deling af god praksis og information.

Kampagnens succes og værdi viste sig tydeligt i en uafhængig evaluering. Kampagnens emne og værktøjer var højrelevante, navnlig for organisationer og lande med begrænsede ressourcer, støtten til formidlernes oplysningsarbejde var meget effektiv, og prisuddelingen for god praksis i 2016-17 blev rost for at være en effektiv platform for deling af bedste praksis inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Andre vigtige stærke punkter, der blev fremhævet, var EU-OSHA's evne til at forstå og reagere på behovene hos sine interessenter, og den høje kvalitet af agenturets output, som er udviklet med målgruppernes behov for øje.

Kampagnevideo 2016-17 — for alle aldre

Den aldrende arbejdsstyrke indebærer en række udfordringer for alle, der er involveret i arbejdsmiljøledelse:

  • Et længere arbejdsliv kan betyde større eksponering for risici.
  • Der vil være flere arbejdstagere med kroniske helbredsproblemer og særlige behov.
  • Ældre medarbejdere kan være mere sårbare over for visse arbejdsmiljørisici.
  • Man må være opmærksom på den høje forekomst af arbejdsrelaterede helbredsproblemer i visse sektorer og job, hvor der er stor fysisk og/eller mental arbejdsbyrde, manuelt arbejde eller
  • atypiske arbejdstider.
  • Forebyggelse af erhvervsudygtighed samt rehabilitering og tilbagevenden til arbejdsmarkedet er blevet endnu vigtigere.
  • Aldersbetinget forskelsbehandling må behandles på samfundsniveau.

Infografikker — håndtering af aldringen af Europas arbejdsstyrke external

2016-17: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre
2016-17: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre
2016-17: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre