Om emnet


Hvem skal inddrages i at fremme et bæredygtigt arbejdsliv?

Det vigtigste er at få alle – arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere – til at arbejde sammen om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle.

Lederne bør også tillade arbejdstagere at tage emner op og opfordre dem til at hjælpe med at finde løsninger. En god leder vil inspirere og motivere arbejdstagerne, forstå deres stærke og svage sider og tilskynde dem til at arbejde hen imod fælles mål. Et støttende miljø, hvor moralen er høj, og hvor ældre og yngre arbejdstagere i en virksomhed samarbejder og kommunikerer godt med hinanden, er af afgørende betydning.

Ved at dele viden på arbejdspladsen med arbejdsgivere og ledere kan arbejdstagerne hjælpe med at identificere problemer og finde og gennemføre løsninger. Høring af arbejdstagerne – og dermed skabelse af et klima præget af og respekt – er nøglen til en vellykket risikostyring.

Samarbejdet mellem forvaltning af menneskelige ressourcer (HR) og de ansvarlige for arbejdsmiljø er særlig vigtigt, når det drejer sig om at tackle udfordringerne med aldring og en forskelligartet arbejdsstyrke. Personalepolitikker – f.eks. vedrørende balancen mellem arbejdsliv og privatliv, arbejdstid, livslang læring og karriereudvikling – har stor betydning for arbejdsmiljøet. Det er altafgørende, at personalepolitikkerne støtter arbejdsmiljøledelse for alle aldersgrupper og tager hensyn til alle arbejdstageres kendetegn, behov og motiveringer.