Om emnet


Hvorfor er sund aldring på arbejdspladsen så vigtig?

Der kan opnås betydelige fordele for arbejdstagerne og arbejdsgiverne ved at tackle hindringerne for et bæredygtigt arbejdsliv. Ved at følge god praksis for arbejdsmiljøledelse er det derfor muligt at forbedre hele arbejdsstyrkens sundhed, lige fra personer, der er nye på arbejdsmarkedet, til personer, der nærmer sig pensionsalderen.

En fjerdedel af arbejdstagerne oplyser, at deres arbejde indvirker på deres sundhed, og at de ikke ville være i stand til at udføre det samme job, når de fylder 60. Arbejdsmiljørisici kan dog håndteres, hvilket fører til et sikrere, sundere og mere rimeligt arbejdsmiljø for alle.

Endelig kan de udfordringer, der følger af demografiske ændringer, skabe problemer for virksomheder og organisationer lige fra generel mangel på arbejdskraft til mangel på kvalificerede medarbejdere og problemer med produktivitet og fravær. Hvis arbejdsgiverne opfylder deres retlige forpligtelser og fremmer sund arbejdspraksis i alle aldre, vil de sandsynligvis se en mindre personaleudskiftning og en forbedret produktivitet.