Om emnet


Prioriterede områder

Hvert prioriteret område i kampagnen dækker et specifikt emne relateret til digitalisering på arbejdspladsen. Det ledsages af en bred vifte af materialer, herunder rapporter, infoark, infografik og casestudier

Kommer snart:

Giver medarbejderne muligheder, forudsat at udfordringerne løses ved at fremme algoritmisk gennemsigtighed, korrekt klassificering af medarbejderne og medarbejdernes.

Start:

Robotics and AI.png

Mennesket bør bevare kontrollen, når der anvendes AI-baserede systemer til automatisering af opgaver, samarbejdende robotter og tilknyttede teknologier.

Automatisering af opgaver

Start:

Remote and virtual work.png

Klare politikker, risikovurdering og forebyggende foranstaltninger kan skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden for arbejdsgiverens lokaler.

Fjern- og hybridarbejde

Start:

AI and worker management #1.png

Fremme af en menneskecentreret, gennemsigtig, sund og sikker tilgang, der er baseret på medarbejdernes deltagelse, høring af medarbejderne og medarbejdernes tillid.

Personaleledelse ved hjælp af kunstig intelligens

Start:

Smart digital systems.png

Forbedrer arbejdsmiljøet, hvis det håndteres på en gennemsigtig, troværdig, mulighedsskabende og forståelig måde.

Intelligente digitale systemer