Om emnet


Prioriterede områder

Hvert prioriteret område i kampagnen dækker et specifikt emne relateret til digitalisering på arbejdspladsen. Det ledsages af en bred vifte af materialer, herunder rapporter, infoark, infografik og casestudier

In the spotlight

Giver medarbejderne muligheder, forudsat at udfordringerne løses ved at fremme algoritmisk gennemsigtighed, korrekt klassificering af medarbejderne og medarbejdernes.

Start:

Robotics and AI.png

Mennesket bør bevare kontrollen, når der anvendes AI-baserede systemer til automatisering af opgaver, samarbejdende robotter og tilknyttede teknologier.

Automatisering af opgaver

Start:

Remote and virtual work.png

Klare politikker, risikovurdering og forebyggende foranstaltninger kan skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden for arbejdsgiverens lokaler.

Fjern- og hybridarbejde

Start:

AI and worker management #1.png

Fremme af en menneskecentreret, gennemsigtig, sund og sikker tilgang, der er baseret på medarbejdernes deltagelse, høring af medarbejderne og medarbejdernes tillid.

Personaleledelse ved hjælp af kunstig intelligens

Start:

Smart digital systems.png

Forbedrer arbejdsmiljøet, hvis det håndteres på en gennemsigtig, troværdig, mulighedsskabende og forståelig måde.

Intelligente digitale systemer