Om emnet


Hvordan kan skadelige stoffer håndteres forsvarligt?

Der skal skabes en forebyggelseskultur for med held at forebygge sygdomme, skader og dødsfald, der forårsages af skadelige stoffer på arbejdspladser i hele Europa. Alle involverede må kende til risiciene og være dedikerede til at håndtere dem forsvarligt eller forebygge dem.

  • Oplysningstiltag: dette er vigtigt. Alle på arbejdspladsen må kende til skadelige stoffer, risiciene ved dem, og hvordan risiciene mindskes eller elimineres.
  • Risikovurdering: dette er det første skridt hen mod forebyggelse. Arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere bør inddrages. Risiciene ved skadelige stoffer er ofte komplekse, og der er mange faktorer at tage hensyn til, når disse risici udpeges. Risikovurderinger skal desuden holdes ajour – når arbejdsmiljøer ændrer sig, gør potentialet for eksponering for skadelige stoffer det også.
  • Lovgivningdenne fastlægger arbejdsgiveres juridiske ansvar for at beskytte arbejdstagere mod skadelige stoffer. Arbejdsgivere bør have godt kendskab til sådan lovgivning, som bygger på et hierarki af forebyggende foranstaltninger.
  • Praktiske værktøjer og vejledningdisse foranstaltninger hjælper virksomhederne med den praktiske håndtering af skadelige stoffer. På webstedet for kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø er der mange sådanne værktøjer og eksempler på god praksis.