Om emnet


Businesscasen for forsvarlig håndtering af skadelige stoffer

Der er god økonomi i at investere i arbejdsmiljø — virksomheder, der er engagerede i at skabe en forebyggelseskultur gennem stærkt lederskab, og som tilfører passende ressourcer, vil på lang sigt høste frugterne.

Dårlig håndtering af skadelige stoffer på arbejdspladsen indebærer ikke kun unødig risiko for arbejdstagerne, men også betydelige direkte omkostninger for virksomheder og sundhedsvæsenet. Udsættelse for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen anslås f.eks. at koste 2,4 mia. EUR om året i Europa. Erstatningskrav fra arbejdstagere, hvis helbred er blevet påvirket negativt ved udsættelse for skadelige stoffer på arbejdspladsen, kan desuden beløbe sig til flere hundrede tusinde euro for hvert krav.

Ved at investere i arbejdsmiljø undgås sådanne omkostninger, og virksomhederne har desuden fordel af:

  • større produktivitet og øget motivation blandt arbejdstagerne
  • mindre fravær og omkostninger som følge af sygdom hos arbejdstagerne
  • lavere personaleudskiftning

Dette styrker igen virksomhedens konkurrenceevne og succes – som er et mål for alle virksomheder.