2016-17: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre


Partnere

Se, hvem der var de officielle kampagne- og mediepartnere i denne kampagne.

Officielle kampagnepartnere

Virksomheder og sammenslutninger i den private og den offentlige sektor er gået med os i kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Kampagnepartnerne bidrager til at skabe opmærksomhed om vigtigheden af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen gennem forskellige aktiviteter som konferencer, seminarer og kurser. Samarbejde med store organisationer kan være særlig effektivt, da vores budskaber kan nå ud til små og mellemstore virksomheder gennem de leverandørkæder, som sådanne store organisationer har.
Se den fulde liste

Mediepartnere

Vores mediepartnere samarbejder med os om at oplyse om kampagnens emner og bruger deres forskellige kanaler til at promovere og fremme kampagnen. De udgør en eksklusiv gruppe af journalister og redaktører fra europæiske, nationale og regionale medier, som er interesseret i at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
Se den fulde liste

Focal points

Focal points i mere end 30 lande koordinerer og udbreder information fra agenturet i deres land og giver feedback og anbefalinger. Et focal point er typisk den ledende arbejdsmiljøorganisation i det pågældende land og er agenturets officielle repræsentant på nationalt plan. Focal points er med til at udvikle agenturets informationstjenester og kampagneaktiviteter. Foruden i EU's medlemsstater er der også focal points i landene i EFTA-landene og i EU-kandidatlandene og de potentielle kandidatlande.
Kontaktoplysninger

EEN-netværket

Enterprise Europe Network (EEN), der ledes af Kommissionen, er et vigtigt instrument i EU-strategien for vækst og beskæftigelse. EEN samler tæt ved 600 virksomhedsstøtteorganisationer fra 50 lande og hjælper små virksomheder med at udnytte de enestående forretningsmuligheder i EU's indre marked.

Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et vigtigt område for samarbejdet mellem agenturet og EEN. Arbejdsmiljøambassadørerne i EEN fremmer aktivt dette samarbejde.
Kontaktoplysninger