Prisen for god praksis


Hvad er det?

Prisuddelingen for god arbejdsmiljøpraksis afholdes af EU-OSHA og de nationale focal points og er en anerkendelse af organisationer, der udviser fremragende og innovative tilgange til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Prisuddelingen er den oplagte mulighed for at deltage i kampagnen og giver organisationer mulighed for at fremme og dele gode praksisser i hele Europa.

Konkurrencen er inddelt i to faser. Bidragene bedømmes først på nationalt plan, hvorefter en fælleseuropæisk trepartsjury mødes for at udvælge de endelige vindere.

Bidragene fra kandidaterne og de prisbelønnede og roste eksempler på god praksis promoveres bredt af EU-OSHA og agenturets netværkspartnere.

Hvordan deltager man?

EU-OSHA modtager bidrag fra alle interesserede organisationer og enkeltpersoner i hele Europa.  

Bidrager din organisation allerede innovativt til arbejdsmiljøet? Eller søger du motivering til at fremme fordelene ved god arbejdsmiljøledelse? Søg om prisen for god praksis nu.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvilke former for god praksis kan nomineres?

  Enhver effektiv, innovativ og realiserbar metode til håndtering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen kan nomineres. Nominerede bidrag bør ledsages af en tydelig beskrivelse af, hvordan god ledelsespraksis er gennemført på arbejdspladsen, og hvad der er opnået.

 • Hvad skal et bidrag vise eksempler på?

  Bidragene bør demonstrere en holistisk tilgang til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som medfører reelle forbedringer, er bæredygtig og kan overføres til andre arbejdspladser. Juryen vil også se efter bidrag, som prioriterer kollektive tiltag frem for tiltag, som fokuserer på den enkelte, og som indebærer effektiv deltagelse af medarbejderne og deres repræsentanter.

  Interventionerne bør også opfylde og helst gå ud over de relevante gældende lovkrav i det land, hvor de gennemføres.

 • Hvem kan deltage?

  Enhver organisation – uanset størrelse – som er aktiv i en EU-medlemsstat, et kandidatland eller et potentielt kandidatland, eller som er medlem af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, kan deltage. Dette omfatter individuelle virksomheder, uddannelsesudbydere og aktører inden for undervisningssektoren, arbejdsgiverorganisationer, handelssammenslutninger, fagforeninger og ikkestatslige organisationer samt officielle kampagnepartnere.

 • Hvilke frister gælder der?

  Find ud af, hvad fristerne er i dit land.