Om emnet


Hvordan kan risici styres?

Vi kan forebygge og håndtere risici relateret til den stigende digitalisering af arbejdspladser. Sådan kan det gøres:

  • Anlægge en menneskecentreret og human-in-command-tilgang.
  • Sikre lige adgang til information for arbejdsgivere, ledere, arbejdstagere og deres repræsentanter.
  • Lytte til arbejdstagere og deres repræsentanter og involvere dem i de beslutninger, der træffes vedrørende udvikling, implementering og brug af digitale teknologier og systemer.
  • Sikre gennemsigtighed med hensyn til, hvordan digitale værktøjer fungerer, og deres vigtigste fordele og ulemper.
  • Fremme en holistisk tilgang til evaluering af digitale teknologier og deres indvirkning på arbejdstagere og samfundet som helhed.

En inkluderende human-in-command-tilgang er afgørende for den digitale omstilling. Kunstig intelligens og digitale teknologier bør støtte (men ikke erstatte) menneskelig kontrol og menneskers beslutninger samt dialogen med og inddragelsen af arbejdstagerne. Udformning, udvikling og anvendelse af digitale human-in-command-systemer gør det muligt for systemerne at støtte arbejdstagere, samtidig med at mennesker bevarer kontrollen. Dette sikrer, at karakteregenskaber som medfølelse, empati og omsorg for arbejdstagere ikke erstattes af beslutninger truffet af computere.

Sikkerheds- og sundhedsspørgsmål skal også tages i betragtning i designfasen ved at inddrage programmører og udviklere fra begyndelsen. Lige så vigtigt er det at styrke arbejdstagernes og arbejdsgivernes digitale færdigheder ved at fremme kvalifikations- og kompetenceudvikling med hensyn til digitale applikationer. Dette kan øge deres forståelse af de digitale systemer og af de risici og muligheder, systemerne medfører.