Om emnet


Hvad er problemet?

Arbejdstagere eksponeres for skadelige stoffer på mange europæiske arbejdspladser. Eksponering af denne art er mere almindelig end de fleste er klar over og kan faktisk forekomme på næsten alle arbejdspladser. Dette giver anledning til alvorlige betænkeligheder omkring sikkerheden og sundheden.

Et skadeligt stof er ethvert fast stof eller enhver væske eller gas, som kan skade arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed. Eksponering kan ske ved indånding, gennem huden eller ved indtagelse.

Eksponering for skadelige stoffer på arbejdspladsen er forbundet med akutte og langsigtede sundhedsproblemer, herunder:

  • luftvejssygdomme (f.eks. astma, rhinitis, asbestose og silikose)
  • skade på indre organer, herunder hjernen og nervesystemet
  • hudirritation og hudsygdomme
  • erhvervsbetinget kræft (f.eks. leukæmi, lungekræft, mesoteliom og næsehulekræft)

Tilstedeværelsen af​skadelige stoffer kan derudover eksponere arbejdstagerne for risiko for brand, eksplosion, akut forgiftning og kvælning.

EU-OSHA's anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst (ESENER-2) viser, at skadelige stoffer er mest udbredt inden for bestemte sektorer, såsom landbrug, produktion og byggeri.

Det gælder imidlertid i alle sektorer, at arbejdstagerne potentielt kan blive eksponeret for skadelige stoffer. Faktisk rapporterer 38 % af de europæiske virksomheder om potentielt skadelige kemiske eller biologiske stoffer på deres arbejdspladser. Det er derfor afgørende, at risiciene identificeres og styres.