Om emnet


Hvem skal inddrages i at fremme et bæredygtigt arbejdsliv?

Effektiv ledelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kræver, at alle er med — arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med skadelige stoffer, da ignorering af risiciene vil få alvorlige direkte konsekvenser for arbejdstagernes helbred og virksomhedens overlevelse.

  • Arbejdsgivere er juridisk forpligtet til at foretage risikovurderinger, der identificerer alle potentielle risici i forbindelse med skadelige stoffer. De skal sikre forsvarlig håndtering af risiciene ved hjælp af hierarki af forebyggende foranstaltninger.
  • Ledere bør motivere arbejdstagerne til at blive inddraget. De bør sikre, at arbejdstagerne modtager regelmæssig oplæring og brugervenlige ressourcer.
  • Arbejdstagere bør have indblik i de potentielle risici, være velinformerede om alle forebyggende foranstaltninger, føle sig trygge ved at nævne problemer, og opfordres til aktivt at deltage i at finde løsninger.

Skabelse af en forebyggelseskultur er afgørende. Gennem stærkt lederskab og engagement i arbejdsmiljøet kan arbejdsgivere og ledere skabe et arbejdsmiljø, der tilskynder alle til at tage sikkerheden og sundheden alvorligt og samarbejde om at identificere og tackle risiciene.