2016-17: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre


Arbejdsmiljøtopmøde

Arbejdsmiljøtopmødet i 2017 løb af stablen den 21. og 22. november 2017 i Euskalduna-konferencecentret i Bilbao, Spanien.

Image

Arrangementet samlede ledende europæiske eksperter og beslutningstagere for at drøfte resultaterne af den toårige kampagne "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre". På plenarmøder og mindre parallelle møder udvekslede deltagerne god praksis og udforskede fremtidige strategier for at sikre et bæredygtigt arbejdsliv i europæiske virksomheder.

Af workshop-emner kan nævnes: "god praksis for fremme af bæredygtige arbejdspladser", "revalidering og reintegrering på arbejdsmarkedet", "20 år med Napo — vores alsidige partner i indsatsen for at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen" og "eksempler på udveksling af god arbejdsmiljøpraksis — det bedste fra 10 år med EU-OSHA-kampagnepartnere".

Agenturet gav til sidst også et lille indblik i den kommende arbejdsmiljøkampagne for 2018-2019, som iværksættes i april 2018. Kampagnen skal øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er at forebygge de risici, der er ved farlige stoffer.

Videoptagelse fra møderne

Fotos

Seminarrapport