Om emnet


Hvordan kan risici håndteres for at sikre sund aldring på arbejdspladsen?

Forebyggelse af arbejdsrelaterede ulykker og helbredsproblemer gennem hele livet er vigtigt, da helbredet senere i livet berøres af arbejdsforholdene tidligere i livet. De unge arbejdstagere i dag er fremtidens ældre arbejdstagere.

En holistisk tilgang til arbejdsmiljøledelse under hensyntagen til alle faktorer, der kunne indvirke på arbejdsmiljøet, er vigtig. Personalepolitikker kan spille en stor rolle med hensyn til at sikre, at risici, navnlig psykosociale risici, håndteres godt. Rehabilitering og politikker for tilbagevenden til arbejdet efter sygdom får også stadig større betydning i relation til en aldrende arbejdsstyrke.

Et eksempel på den holistiske tilgang til arbejdsmiljøledelse er begrebet "arbejdsevne". Arbejdsevnen er balancen mellem arbejdskrav og individuelle ressourcer. Andelen af god arbejdsevne kræver godt lederskab og medarbejderdeltagelse.

Arbejdsgiverne er retligt forpligtet til at udføre risikovurderinger, der bør tage hensyn til aldersrelaterede risici. Ældre arbejdstagere er imidlertid ikke en homogen gruppe, idet forskellene med hensyn til funktionsevne og helbred mellem de enkelte personer bliver større med alderen. Der skal derfor tages hensyn til diversitet i forbindelse med risikovurdering.

Der kan tages hensyn til ændringer i en persons funktionsevner ved at tilpasse arbejdet, f.eks. ved at benytte udstyr til at mindske den fysiske arbejdsbyrde eller ved at tilbyde uddannelse i hensigtsmæssige løfteteknikker. Man bør huske på, at god udformning og tilrettelæggelse af arbejdspladsen er til gavn for alle aldersgrupper.