Om emnet


Hvordan kan det håndteres?

Muskel- og skeletbesvær kan forebygges og håndteres. Afgørende for at tackle problemet er at vælge en integreret tilgang — der bygger på principperne i rammedirektivet om arbejdsmiljø — og fremme en forebyggelseskultur, som inddrager både arbejdsgiverne og arbejdstagerne.

  • Arbejdspladsvurdering har afgørende betydning for forebyggelsen. Den bør omfatte kortlægning, vurdering og gennemførelse af forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger. Arbejdspladsvurderingen bør regelmæssigt revideres og ajourføres.
  • En kombination af forebyggende foranstaltninger til at eliminere/begrænse: risici bør være den første prioritet på enhver arbejdsplads. Muskel- og skeletbesvær skyldes mange faktorer, og derfor er det bedst med en kombineret tilgang, som f.eks. omfatter foranstaltninger rettet mod arbejdsstedet (f.eks. ergonomi), arbejdets tilrettelæggelse (f.eks. pauser), psykosociale faktorer (f.eks. arbejdstagernes kontrol over arbejdstempoet) og arbejdstagerne (f.eks. instruktion i gode arbejdsstillinger).
  • ilskynd arbejdstagerne til at deltage: Arbejdstagerne bør inddrages i at identificere risici for muskel- og skeletbesvær og forebyggende løsninger, for at virksomhederne bedre kan udvikle effektive politikker for muskel- og skeletbesvær. EU-OSHA's samtaleemner for diskussioner på arbejdspladsen om muskel- og skeletbesvær kan bruges til at fremme gruppediskussioner på arbejdspladsen eller under instruktion.

>Som led i kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen" har vi oprettet en database med praktiske værktøjer, vejledende materiale og eksempler på god praksis for at tilskynde arbejdstagerne til at være med og støtte arbejdspladserne i at håndtere muskel- og skeletbesvær. Andre nyttige kampagnematerialer og publikationer findes i afsnittet værktøjer og publikationer.