Juridisk meddelelse


Ansvarsfraskrivelse

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur fører denne hjemmeside for at give offentligheden bedre adgang til information om dets aktiviteter og som et værktøj, der giver adgang til information om arbejdsmiljø. Det er vores mål, at disse oplysninger er ajour og korrekte. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, vil vi prøve at rette dem. Agenturet påtager sig dog intet ansvar af nogen art for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger er:

  • udelukkende af generel art, og har ikke til formål at skulle dække særlige forhold vedrørende bestemte enkeltpersoner eller -foretagender
  • ikke nødvendigvis udtømmende, fuldstændige, nøjagtige eller ajour
  • undertiden ledsaget af links til eksterne websteder, som agenturet ikke har kontrol over og ikke påtager sig noget ansvar for
  • ikke faglig eller juridisk rådgivning (hvis du behøver specifik rådgivning, skal du altid rådføre dig med en passende kvalificeret fagmand).

Det er vores mål at minimere forstyrrelser som følge af tekniske fejl. Nogle data eller oplysninger på vores websted kan imidlertid være oprettet eller struktureret i filer eller formater, der ikke er fejlfri, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke vil blive afbrudt eller på anden måde påvirket af sådanne problemer. Agenturet påtager sig intet ansvar for problemer, der måtte opstå som følge af anvendelsen af ​​dette websted eller websteder, der er linket til det.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse agenturets ansvar i strid med krav i gældende national ret eller fritage det for ansvar for forhold, som ikke er omfattet af fritagelse i henhold til den pågældende lov.

Oversættelsen er leveret af oversættelsescentret (CdT, Luxembourg), og er baseret på den engelske originaltekst.

 

Alle rettigheder forbeholdes

© Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Reproduktion er tilladt med kildeangivelse, medmindre andet er angivet.
Når der kræves forhåndstilladelse til at gengive eller anvende tekst- og multimedieinformation (lyd, billeder, software osv.), skal en sådan tilladelse annullere ovennævnte generelle tilladelse og klart angive eventuelle begrænsninger for brugen.