Om emnet


Hvem bør involveres?

Det er vigtigt ikke blot at se på bits og bytes, men sætte mennesket i centrum, når det gælder digitale arbejdspladser. Det er derfor af afgørende betydning, at alle arbejder sammen om at forebygge risici på arbejdspladsen relateret til digitalisering. Samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere skaber en fælles forståelse for problemet og fører til varige forbedringer.

Samtidig har arbejdsgiverne et juridisk ansvar for at sikre, at risiciene på arbejdspladsen vurderes og styres i fornødent omfang. Effektiv risikovurdering og -forebyggelse kræver, at arbejdsgiverne sørger for, at både de selv og deres arbejdstagere er godt orienteret om og uddannet i dette emne.

Målet med kampagnen er, foruden at henvende sig til arbejdstagere og virksomheder, at øge bevidstheden blandt EU's og medlemsstaternes politiske og andre beslutningstagere med ansvar for lovgivning, strategier og foranstaltninger.

EU-OSHA har også inviteret forskere og tekniske aktører fra arbejdsmiljøområdet, softwareudviklere, industrielle designere og start-ups til at deltage. Alles bidrag kan gøre en forskel, uanset hvor lille en indsats kan forekomme!

Vil du vide mere om de nye digitale teknologiers indvirkning på arbejde og arbejdspladser? Vil du være med til at øge bevidstheden om den digitale omstilling af arbejde, og hvordan den påvirker sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen? Deltag i kampagnen, og gør en forskel!