2018-19: Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien


Kampagnematerialer

Der er udformet en række praktiske værktøjer og informationsmaterialer for at oplyse om emnet og hjælpe virksomhederne med let at identificere risiciene og håndtere dem effektivt. Under kampagnen blev der udsendt materialer i hele Europa, mange af dem på 25 sprog, herunder også kampagnevejledningen. Et af nøgleprodukterne er et e-værktøj om skadelige stoffer, som giver baggrundsinformation og skræddersyede praktiske råd om mærkning, retlige krav og forebyggende foranstaltninger, foruden en database over mere end 1 000 værktøjer til håndtering af skadelige stoffer.