2020-22: Sikre og sunde arbejdspladser letter belastningen


Kampagneresumé

Kampagnen øgede bevidstheden om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og behovet for at håndtere dette og fremme en risikoforebyggelseskultur.

Kampagnen var struktureret omkring otte prioriterede områder, som hver især dækkede et specifikt emne relateret til muskel- og skeletbesvær: forebyggelse, fakta og tal, kroniske lidelser, stillesiddende arbejde, mangfoldighed på arbejdspladsen, fremtidige generationer, psykosociale risici og telearbejde.

De nationale focal points, de officielle kampagnepartnere, EEN-netværket og SLIC var vigtige drivkræfter, der tilrettelagde velbesøgte arrangementer og aktiviteter og distribuerede kampagnepublikationer og -materiale til alle 27 EU-medlemsstater og andre lande.

Kampagnens højdepunkter omfattede de årlige europæiske arbejdsmiljøuger, den 15. konkurrence om priser for god praksis, arrangementer for udveksling af god praksis på både nationalt plan og EU-plan og endelig topmødet om sunde arbejdspladser.

2020-22 kampagnevideo — muskel- og skeletbesvær