Om emnet


Inspiration til kampagnen

Mellem 2013 og 2015 gennemførte EU-OSHA et europæisk pilotprojekt med titlen "Safer and healthier work at any age" (Sikrere og sundere arbejde i alle aldre). I forbindelse med projektet blev eksisterende politikker og strategier undersøgt med henblik på at tackle demografiske ændringer, styrke udvekslingen af god praksis og bidrage til at udvikle fremtidige politikker i relation til en aldrende arbejdsstyrke. Dette mundede ud i en række rapporter om følgende emner:

  • Arbejdsmiljø og aldring
  • Rehabilitering
  • Analyse af politikker, programmer og strategier til at tackle arbejdsstyrkens aldring
  • Endelig rapport om projektet.

Rapporterne er tilgængelige her.