Om emnet


Hvad handler det om?

Digitale teknologier har forandret vores samfund og dagligdag hurtigere end nogen anden innovation i historien. Digital teknologi giver arbejdstagere og arbejdsgivere på mange arbejdssteder og i alle sektorer nye muligheder, men indebærer også større udfordringer og risici, når det gælder sikkerhed og sundhed.

Ifølge EU-OSHA's ESENER-undersøgelse 2019 har langt de fleste virksomheder i EU integreret digitale teknologier i deres aktiviteter, og kun 6 % af virksomhederne oplyser, at de ikke gør brug af nogen af dem. Men trods den stigende brug af robotter, laptops, smartphones og wearables er det under en fjerdedel af EU's arbejdssteder (24 %), der forholder sig til disse teknologiers potentielle indvirkning på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøkampagnen for 2023-25, der har til formål at øge bevidstheden, stille nyttigt materiale til rådighed og samle interessenter, følger Europa-Kommissionens nulvisionstilgang, når det gælder fremme af en forebyggelseskultur. Den bygger også på EU-OSHA's forskning i forbindelse med "Oversigt over digitalisering og arbejdsmiljø 2020-2023".