Om emnet


Hvad er problemet?

Millioner af arbejdstagere i hele Europa har arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Ca. tre ud af fem arbejdstagere i Den Europæiske Union siger, at de har gener af muskel- og skeletbesvær. Det fremgår af data fra den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene.

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er en svækkelse af kropsstrukturer som muskler, led, og sener, som primært er forårsaget af arbejdet eller forværres af arbejdet eller af de umiddelbare omgivelser på arbejdspladsen. Det kan være stærkt ødelæggende for den enkeltes livskvalitet og arbejdsevne og er en af de hyppigste årsager til funktionsnedsættelse, sygeorlov og førtidspensionering.

Den hyppigste form for arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er smerter i ryggen og i hænder, arme og skuldre. Fysiske, organisatoriske, psykosociale og individuelle faktorer kan være medvirkende til, at man udvikler muskel- og skeletbesvær.

Ifølge den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst for 2019 er den hyppigste risikofaktor i EU-27 gentagne hånd- og armbevægelser (som indberettes af 65 % af virksomhederne). Andre risici, der er forbundet med muskel- og skeletbesvær, er længerevarende stillesiddende aktivitet (61 %) — som ofte bliver anset for at være en ny risiko eller risiko i fremvækst for muskel- og skeletbesvær — løft eller forflytning af personer eller tunge byrder (52 %), tidspres (45 %) samt trættende eller smertefulde arbejdsstillinger (31 %).

Selv om muskel- og skeletbesvær kan forebygges, er det stadig det mest udbredte arbejdsrelaterede helbredsproblem i Europa. Dette er bekymrende, ikke kun fordi det forringer helbredet for den enkelte arbejdstager, men også fordi det har en skadelig indvirkning på virksomheder og nationaløkonomi.