Publikationer


Her findes et væld af oplysninger om de problemstillinger, der er genstand for denne kampagne – og om, hvorfor og hvordan vi bør løse dem.

Publikationerne spænder fra kampagneinfoark over sammenfattende rapporter fra seminarer og workshops til dybtgående forskningsrapporter (f.eks. om problemets omfang og de omkostninger, der knytter sig til problemet, samt aktuelle forebyggelsespolitikker og -metoder).

Tilgængelige publikationer (108)