Om emnet


Hvad er problemet?

Senest i 2030 forventes arbejdstagere i aldersgruppen 55-64 år at udgøre 30 % eller mere af arbejdsstyrken i mange europæiske lande. Pensionsalderen er stigende i mange medlemsstater, og mange arbejdstagere vil sandsynligvis få et længere arbejdsliv. Der må derfor gøres en indsats for at sikre og sunde arbejdsforhold gennem hele arbejdslivet.

Europa 2020-strategien udpeges demografiske ændringer som én af de store udfordringer, Europa står over for. For at håndtere dette skitserer Den Europæiske Unions (EU) strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 foranstaltninger til fremme af god praksis og forbedring af arbejdsmiljøet for alle arbejdstagere.

Den aldrende arbejdsstyrke indebærer forskellige udfordringer for alle, der er involveret i arbejdsmiljøledelse.

  • Et længere arbejdsliv kan betyde, at man bliver eksponeret i længere tid.
  • Der vil komme flere arbejdstagere med kroniske sundhedsproblemer og særlige behov.
  • Ældre medarbejdere kan være mere sårbare over for visse arbejdsmiljørisici.
  • Den høje forekomst af arbejdsrelaterede helbredsproblemer i visse sektorer og job, der indebærer en stor fysisk og/eller mental arbejdsbyrde, manuelt arbejde eller atypiske arbejdstider, skal tages i betragtning.
  • Forebyggelse af uarbejdsdygtighed, rehabilitering og tilbagevenden til arbejdsmarkedet har stigende betydning.
  • Spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder bør behandles på samfundsniveau.