Om emnet


De forretningsmæssige argumenter for et bæredygtigt arbejdsliv

God arbejdsmiljøledelsespraksis kan ud over at beskytte arbejdstagerne og opfylde lovmæssige forpligtelser indebære betydelige fordele:

  • en sund, produktiv og motiveret arbejdsstyrke, der gør det muligt for virksomheder og andre organisationer at forblive konkurrencedygtige og innovative
  • værdifulde kvalifikationer og arbejdserfaring, der holdes inden for en organisation gennem videnoverførsel og en større pulje af talent og kvalifikationer
  • et lavere sygefravær og fravær, der resulterer i lavere omkostninger for organisationerne i forbindelse med uarbejdsdygtighed og en bedre produktivitet
  • lavere personaleudskiftning
  • et arbejdsmiljø, hvor arbejdstagere i alle aldre kan udnytte deres potentiale
  • bedre trivsel på arbejdspladsen.

Med en aldrende arbejdsstyrke vil arbejdsmiljøledelsen ikke kun forbedre de enkelte medarbejderes sundhed og hverdag. Den kan også forbedre en organisations produktivitet og omkostningseffektivitet